Przejdź obowiązkowe szkolenie BHP

Szkolenie BHP pozwala na poznanie specyfiki pracy na danym stanowisku i zagrożeń jakie mogą czyhać przy nieuważnym, nieumiejętnym wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Szkolenie jest obowiązkowe dla każdego pracownika, niezależnie od branży w jakiej pracuje. Od momentu zatrudnienia należy przejść szkolenie BHP do 12 miesięcy. Potem należy je odnawiać co 4-6 lat, w zależności od branży i zajmowanego stanowiska, bowiem kadry zarządzające i szefowie firm także obligatoryjnie przechodzą szkolenia BHP do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

 

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych fachowców, inspektorów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Odbywają się w blokach tematycznych dla poszczególnych branż. Poza specyfiką pracy i możliwymi zagrożeniami poznasz także zasady pierwszej pomocy, abyś w razie konieczności był przygotowany na pomoc współpracownikom. Szkolenie kończy się testem wiedzy i wystawieniem certyfikatu ukończenia szkolenia, respektowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, która sprawuje pieczę nad kwestią BHP.
Szkolenia BHP w Kielcach – bądź wszechstronnie przygotowany aby nic nie zaskoczyło Cię w pracy.